25/07/2019
Προκήρυξη θέσης Σχολικού Βοηθού (25-31/7/2019)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη που ενεργεί και ως  Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη δέχεται αιτήσεις για πλήρωσης μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.