Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη της Μαλούντας

Δημοτικό Σχολείο στην κοινότητα μας λειτουργεί από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο του Άγιου Ιωάννη Λευκωσίας κτίστηκε το 1897. Το σχολείο αυτό στεγάστηκε στο κτήριο που σήμερα βρίσκεται το καφενείο του χωριού και το οποίο δεν απέχει πολύ από το σημερινό σχολείο.  

Την ιδέα για την ανέγερση του σχολείου είχαν δυο κάτοικοι του χωριού, ο Νικόλας Ττίγκας και ο Λουκάς Βασιλείου, οι οποίοι επιθυμούσαν οι μικροί συγχωριανοί τους να έχουν την ευκαιρία να μάθουν γράμματα στο χωριό τους. Στην πραγμάτωση αυτής της επιθυμίας, συνέβαλε ο τότε κοινοτάρχης, Χαραλάμπης Μιχαήλ (Ταγγαλάκη), εξασφαλίζοντας άδεια για την ανέγερση του σχολείου από τις αγγλικές αρχές. Ο πρώτος δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας ήταν  ο Κρονίδης και είχε 8 μαθητές. 

Μετά το 1952-53, το σχολείο μεταστεγάστηκε στο νέο κτήριο που οικοδομήθηκε μετά από ενέργειες του τότε κοινοτάρχη Αργυρού Χατζημάρκου  και σήμερα στεγάζει τη Γ’ και  Δ’ τάξη. Καθώς αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών, το σχολικό κτήριο επεκτεινόταν. Συγκεκριμένα, το 1966-67, στο σχολείο προστέθηκε μια αίθουσα, το 1974 ακόμη μερικές αίθουσες, ενώ τα τελευταία χρόνια  άλλη μια.

Περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό του σχολείου, αλλά και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στο σχολείο, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμοhttp://www.schools.ac.cy/ag-ioanmal-dim/school.html

Πηγή:
Ιστοσελίδα Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας:
http://www.schools.ac.cy/ag-ioanmal-dim/school.html